Programy edukacyjne

Programy realizowane w obszarze Otwieraj na kulturę pozwalają przeprowadzić z uczniami i uczennicami działania z zakresu edukacji kulturowej. W ramach “Szkoły twórczych praktyk” oferujemy pakiet aktywności na lekcjach i poza nimi, które bazują na pracy z filmem. Mamy również propozycję dla bibliotekarzy i bibliotekarek – to akcja Noc Bibliotek i towarzyszące jej działania.

Zachęcamy  do działań twórczych poprzez realizację projektów osadzonych w lokalnym kontekście (projekty twórcze zaangażowanie społecznie). Namawiamy nauczycieli i nauczycielki, bibliotekarki do sięgania po aktywne i twórcze metody pracy.

Szkoła twórczych praktyk

kiedy: 10.2023 – 06.2024

kto: nauczyciele i prowadzone przez nich zespoły uczniowskie

etap: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

forma: kurs internetowy, wsparcie dydaktyczne na lekcjach, projekt uczniowski

o czym: edukacja kulturowa i historyczna, projekt lokalny, praca z filmem

cel: umiejętność analizy i interpretacji dzieł kultury, samodzielna twórczość, poznanie najbliższej okolicy, uwrażliwienie na ważne problemy współczesnego świata

 

trwa

„Szkoła twórczych praktyk” wspiera w edukacji dotyczącej odbioru i tworzenia kultury. W programie oferujemy dostęp do bazy filmów krótkometrażowych oraz materiałów dydaktycznyh. Zapewniamy bieżące wsparcie przy realizacji działań wokół udostępnionych filmów oraz rozwój kompetencji nauczyciela w zakresie edukacji kulturowej.

Ponadto proponujemy realizację działania społeczno-artystycznego: projektu lub mniejszej aktywności do wykonania przez grupę uczniowską.

Noc Bibliotek

kiedy: co roku w sobotę, lub piątek w I poł. października

kto: bibliotekarze i wspierający ich wolontariusze ze społeczności

etap: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, wyższe uczelnie, inne

forma: spotkania autorskie, warsztaty, koncerty, spektakle, projekty z finałem podczas NB, zawsze z książką i literaturą w roli głównej

o czym: o wartości czytania książek i korzystania z zasobów bibliotek; co roku inna idea i hasło akcji związana z aktualnymi wydarzeniami / wyzwaniami

cel: kreowanie mody na czytanie i chodzenie do biblioteki, promocja czytelnictwa, zmiana wizerunku bibliotek, integracja społeczności lokalnej w bibliotece, rozwijanie kompetencji bibliotekarzy

 

trwa

Ogólnopolska akcja w niekonwencjonalny sposób promująca czytanie i zachęcająca do korzystania z bibliotek jako bliskich, przyjaznych instytucji kultury z ofertą dla lokalnej społeczności, miejsc wspólnych, łączących ludzi i otwierających na kulturę. CEO akcję zainicjowało i rozwija pod patronatem Biblioteki Narodowej. Co roku wyznacza termin, ogłasza hasło, przyjmuje zgłoszenia, tworzy inspirujące materiały edukacyjne i promocyjne oraz interaktywną mapę bibliotek z planami wydarzeń. Biblioteki w tę wyjątkową noc organizują imprezy literackie dla społeczności, które poszerzają grono czytelników. 9 października 2021 odbędzie się 7. edycja.

Ścieżki:

  • DoMowy – rodzinne historie o słowach – warsztaty słowotwórcze w bibliotekach (jako jedno z wydarzeń podczas Nocy Bibliotek)
  • Spółdzielnia otwartej edukacji w bibliotece – kurs internetowy i warsztaty dla bibliotekarzy budujące ich kompetencje trenerskie oraz wiedzę o otwartej edukacji. CEO jest partnerem projektu prowadzonego przez Centrum Cyfrowe.

Sprawdź wybrane, najważniejsze programy i projekty, które realizowaliśmy w przeszłości.

W tym obszarze tematycznym realizujemy obecnie takie programy jak: Szkoła twórczych praktyk (w tym ścieżka Dobre łącza) i Noc Bibliotek. W przeszłości realizowaliśmy wiele programów, m.in. Filmoteka Szkolna. Akcja!, Historionauci czy MedJa. Szkoła krytycznego myślenia.