Tematy

Historia i dziedzictwo

Prezentujemy metody i pomysły na edukację historyczną, które pozwolą ją urozmaicić i zwiększyć zaangażowanie uczniów i uczennic. Pokazujemy, jak pracować z przedmiotem, rozmawiać ze świadkami historii, odkrywać i zachowywać dziedzictwo materialne i niematerialne. Ważnym elementem prezentowanych działań jest odnoszenie ich do lokalnej rzeczywistości oraz budowanie świadomości relacji między przeszłością a teraźniejszością, zarówno pod względem stosowanych narzędzi, jak i dobieranych tematów.

Edukacja czytelnicza

Proponujemy sprawdzone metody, materiały i przykłady na to, jak rozbudzać i wzmacniać pasję czytania w klasach najmłodszych, rozpoczynających przygodę z książką, oraz wśród starszych uczniów i uczennic. Aby zerwać ze stereotypem lektury szkolnej, podsuwamy pomysły na projekty literackie i czytelnicze uczące aktywnych metod czytania i krytycznego myślenia w lekturze oraz integrujące społeczność szkolną. Tworzymy gry literackie i angażujemy w zabawy słowotwórcze. Inspirujemy i wspieramy pracowniczki i pracowników bibliotek, które są najważniejszą przestrzenią edukacji czytelniczej.

Edukacja filmowa

Pokazujemy, jak wpleść edukację filmową w codzienność lekcji szkolnych. Szczególnie zachęcamy do korzystania z filmów krótkometrażowych, które można pokazać i omówić w trakcie 45 minut.. Opisujemy, jak można je zastosować w ramach modelu edukacyjnego cykl Kolba. W serwisie znajdują się również wskazówki dotyczące realizacji projektu społeczno-filmowego. Prezentujemy szereg materiałów, które pomogą rozpocząć lub wzmocnić działania z zakresu edukacji filmowej w szkole, oraz inspirujące przykłady praktyk ze szkół.

Projekt społeczno-artystyczny

Wgląd w metodologię projektów społeczno-artystycznych wykorzystujących potencjał sztuki  i działań twórczych w zakresie rozbudzania i zwiększania zaangażowania obywatelskiego młodzieży. Pokazujemy w jaki sposób pracować z narzędziami artystycznymi, by przybliżać istotne społeczne problemy i zachęcać do działań na rzecz najbliższego otoczenia oraz zabierania głosu w ważnych dla siebie sprawach. Podpowiadamy niesztampowe rozwiązania, metody i formy pracy zespołowej, które zmieniają postrzeganie rzeczywistości, wzmacniają poczucie sprawczości i wpływu oraz zintegrują klasę.

Edukacja medialna

Prezentujemy narzędzia do krytycznej analizy przekazów medialnych i factcheckingu dla wzmocnienia odporności przed manipulacjami i fake newsami. Rozwijamy świadomość dotyczącą bezpieczeństwa w internecie – dbania o prywatność, działania serwisów społecznościowych, diety medialnej, netykiety, zagrożeń związanych z kontami internetowymi, kontaktami online i cyberprzemocą. Pokazujemy jak media pomagają zmieniać świat. Pomagamy tworzyć kampanie społeczne, reportaże pisane, radiowe, fotograficzne, filmowe, a także multimedialne. Piszemy o otwartych zasobach w sieci, z których można korzystać i które warto wzbogacać. Tłumaczymy język mediów i radzimy, jak tworzyć wartościowe przekazy, żeby docierać do odbiorców.

Edukacja kulturalna

Proponujemy narzędzia i metodologię, która zachęci uczniów i uczennice do refleksji nad otaczającą ich kulturą, jak też do praktycznych działań twórczych. Pokazujemy, jak pobudzać młodych do namysłu nad kulturowymi wzorami myślenia i zachowania, i tym samym wzmacniać ich samoświadomość i zdolność do krytycznego myślenia. Pomagamy włączać do lekcji narzędzia artystyczne – film, fotografię, działania z pola teatru czy sztuki współczesnej – by intrygować, rozwijać kreatywność i wyobraźnię. Inspirujemy, podpowiadając pomysły na współpracę z ludźmi sztuki i kultury oraz miejsca dostępu do ciekawych artystycznych wypowiedzi.