Edukacja kulturalna

Edukacja kulturalna miewa różne odsłony i definicje, bywa rozumiana jako przygotowanie odbiorców oferty kulturalnej proponowanej przez kina, muzea, teatry czy inne instytucje kultury.  Co też jest ważnym aspektem, ale dobrze, żeby nie chodziło tylko o to.

Miejsce edukacji przez sztukę i o sztuce w szkole jest z reguły marginalne. Kultura jest wciąż niedoceniana, bywa sprowadzana do czasu poza szkołą, prywatnych zainteresowań uczniów i uczennic oraz nauczycieli. Podczas gdy, szkoła jest doskonałą przestrzenią na twórczość, eksperyment, rozbudzanie ciekawości – w tym mogą być pomocne metody artystyczne i kontakt ze sztuką. 

Film „Przepis na edukację kulturalną” został zrealizowany podczas „Art Campu. Spotkania praktyków edukacji kulturalnej” w Służewskim Domu Kultury w Warszawie 15.10.2016 r. w ramach programu CEO „Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole

Od wielu lat, w Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzimy programy, w których sztuka jest narzędziem do poznawania siebie, innych oraz otoczenia. Współpracujemy z twórcami, którzy dostrzegają ten potencjał sztuki i badają kulturę – czyli wszystko to, co wokół nas, sposób funkcjonowania, relacje międzyludzkie, zwyczaje w danej społeczności – za pomocą bliskich im metod artystycznych: fotografii, filmu, sztuki konceptualnej, teatru. Do tego też zachęcamy uczestników i uczestniczki naszych programów i działań.

Dlatego, coraz częściej zamiast o edukacji kulturalnej, mówimy o edukacji kulturowej (lub wpisujemy edukację kulturalną w szersze pojęcie edukacji kulturowej) – by podkreślić wartość budowania świadomości tego, kim jestem, co mnie otacza, podejmowania aktywności na rzecz zmiany na lepsze. A sztuka, metody artystyczne są ku temu świetnym sposobem.

Edukacja kulturalna