Edukacja medialna

Według badań Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 2020 r., 97 proc. dzieci w wieku szkolnym korzysta z internetu, ponad 80 proc. posiada telefon komórkowy, a korzystanie z niego najczęściej rozpoczyna się w wieku 7-8 lat. Badanie EU Kids Online opublikowane w 2018 r. wskazuje, że o ile większość dzieci i młodzieży dobrze radzi sobie z wykorzystaniem mediów i urządzeń ekranowych do rozrywki i komunikacji, mniejszość potrafi skutecznie wyszukiwać informacje i sprawdzać ich wiarygodność. Najrzadziej dzieci i młodzież wykorzystują je do dzielenia się własną twórczością, prowadzenia dyskusji na ważne tematy społeczne lub polityczne czy też uczestniczenia w społecznościach internetowych rozwijających hobby. Wartościowy i bezpieczny sposób korzystania z internetu i telefonów można kształtować dzięki odpowiedniej edukacji.

Model Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej

W gronie organizacji zajmujących się edukacją medialną w 2019 r. opracowaliśmy „Model Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej (MEMIC)”. W jego ramach definiujemy edukację medialną jako

interdyscyplinarny obszar działań praktycznych, których celem jest kształcenie kompetencji, umożliwiających świadome, aktywne, odpowiedzialne, prospołeczne, krytyczne i twórcze korzystanie ze wszystkich rodzajów mediów w różnych celach.

Kompetencje medialne, informacyjne i cyfrowe

W ramach Modelu Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej sformułowaliśmy m.in. osobiste kompetencje MIC, a wśród nich:

Dlaczego warto rozwijać kompetencje medialne?

Kompetencje medialne, informacyjne i cyfrowe są potrzebne w rozwoju i funkcjonowaniu osobistym, budowaniu relacji z innymi osobami i grupami, działaniach społecznych, szkolnych i zawodowych. Od nich zależy, jak sprawnie znajdziemy, zrozumiemy, ocenimy i będziemy w stanie wykorzystać potrzebne informacje, a także jak szybko będziemy w stanie je przekazać. Rozwój tych kompetencji wpływa na wielość możliwości twórczego wykorzystania mediów do prezentacji swoich treści. Od zakresu wiedzy i umiejętności zależy też, jak bezpieczne będą nasze dane, prywatność i zasoby, a także, czy zgodnie z prawem będziemy korzystać z przestrzeni medialnej. Od stanu kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych w społeczeństwie zależy jego aktywność, rozwój, stabilność i bezpieczeństwo.

publikacja

Publikacja

Model Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej (MEMIC)

Dokument wspierający kształcenie kompetencji medialnych, informacyjnych oraz cyfrowych, przeznaczony dla nauczycieli i nauczycielek.

Jak się zaangażować?

W ramach programu Szkoła twórczych praktyk do pracy z grupą wiekową 7-12 lat i ich rodzicami przygotowaliśmy kolekcję filmów i scenariuszy zajęć rozwijającą kompetencje społeczno-emocjonalne, potrzebne do świadomego i bezpiecznego poruszania się w świecie online i offline. 

W ramach programu Szkoła twórczych praktyk do pracy z grupą wiekową 13-18 lat przygotowaliśmy kolekcję filmów i scenariuszy zajęć rozwijającą kompetencje społeczne poprzez edukację filmową. 

Polecane materiały

graficzne
Infografika

Smartfon medialny

Narzędzie, które pomaga w analizie medialnych przekazów poprzez zadawanie pięciu prostych pytań.

scenariusze
Scenariusz zajęć ​

Nie tylko fake newsy

Zajęcia poświęcone technikom i sposobom medialnej dezinformacji. Pozwalają przećwiczyć ich rozpoznawanie i rozwinąć krytyczne myślenie.

publikacja
Publikacja

Jak zrealizować projekt medialny - kampania społeczna

Zestaw scenariuszy lekcji, ćwiczeń, prezentacji, filmów i innych materiałów audiowizualnych przydatnych do przygotowania kampanii.

film
Film

O prywatności i bezpieczeństwie w sieci

Jak zadbać o swoją prywatność w sieci? Co zrobić, aby czuć się w sieci bezpiecznie? Gdzie szukać pomocy, gdy napotkasz zagrożenie w sieci?