Projekt społeczno-artystyczny

Projekt społeczno-artystyczny to działanie na rzecz zmiany społecznej z wykorzystaniem artystycznych metod pracy. Sięgamy po sztukę, która pozwala w świeży sposób spojrzeć na rzeczywistość i dostrzec jej mniej oczywiste cechy oraz angażuje naturalną ciekawość, kreatywność i wrażliwość młodych ludzi. Na kolejnych etapach projektu poznają oni zaangażowane dzieła sztuki, interpretują je w odniesieniu do lokalnego kontekstu, diagnozują lokalne wyzwania, a następnie podejmują twórczą  interwencję w swoim otoczeniu.  Zakończenie projektu związane jest z publiczną prezentacją – świętem, w trakcie którego uczniowie i uczennice mają szansę pochwalić się wypracowanymi efektami pracy i zyskać publiczność dla swojej wypowiedzi. 

Projekt społeczno-artystyczny to działanie wymykające się ramom 45-minutowych lekcji i sztywnym kluczom odpowiedzi. Jego bazą jest krytyczny namysł nad rzeczywistością i gotowość wyjścia poza schemat. Jednocześnie, odpowiada ono na potrzeby sformułowane w programach profilaktyczno-wychowawczych i celach kształcenia związanych choćby z rozumieniem tekstów kultury, samodzielnością w zdobywaniu wiedzy, głębszym wglądem w procesy społeczne. Projekt wzmacnia prospołeczne postawy i kompetencje współpracy. Jego realizacja wymaga sprawnej komunikacji i koordynacji działań, jest szansą na ćwiczenie tych ważnych umiejętności. 

Wsparciem realizacji projektów społeczno-artystycznych są eksperci i ekspertki zaproszeni do wspólnych działań w terenie – artyści i artystki, jak i animatorzy i animatorki kultury. Ich obecność – czujne oko, niekonwencjonalne podejście, znajomość warsztatu – może wprowadzić projekt na zupełnie inne tory. Nie tylko podniesie jakość końcowych efektów wspólnej pracy, a tym samym satysfakcję młodzieży z projektu. Sprawi także, że sam proces formułowania działania lub wypowiedzi będzie intensywniejszy i na dłużej zapadnie uczestnikom i uczestniczkom w pamięć.

Projekt społeczno-artystyczny