Szkoła twórczych praktyk

W programie świadomie wykorzystasz narzędzia edukacji artystycznej na (przeróżnych!) lekcjach oraz do działań projektowych. Dzięki temu młodzież będzie uważniej patrzeć na rzeczywistość wokół, chętniej dyskutować na ważne dla niej tematy oraz angażować się w poszczególne zadania.

Obecnie zbieramy zainteresowanych do projektu „Szkoła twórczych praktyk – dla nauczyciela”, który ruszy z nowym rokiem szkolnym i do platformy filmowej.

Weź udział w projekcie, w którym:

nauczysz się samodzielnie dobierać dzieła sztuki do tematów lekcji lub inaczej spojrzysz na te, z których aktualnie korzystasz

poznasz twórcze metody poznawania lokalnego otoczenia

zainspirujesz uczennice i uczniów do tego, by wykonali własne twórcze projekty

wykorzystasz na lekcjach filmy krótkometrażowe (nasz zespół wybrał te, które mają największą wartość dydaktyczną i trwają do kilkunastu minut, dzięki czemu podczas jednej lekcji możesz obejrzeć je z klasą i omówić)

Do projektu będą mogły dołączyć wszystkie chętne nauczycielki i nauczyciele ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. W szczególności polecamy go tym, którzy uczą języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz są wychowawcami klas.

Poznaj kilkadziesiąt nagradzanych filmów krótkometrażowych wraz
z materiałami dydaktycznymi. 

Pomogą Ci one poruszyć na lekcjach tematy związane z wyzwaniami współczesności.


Filmy wpisują się w podstawę programową szkoły podstawowej i średniej z przedmiotów: język polski, historia, etyka, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia artystyczne, edukacja wczesnoszkolna. Z powodzeniem możesz z nich korzystać także na zajęciach wychowawczych oraz w trakcie zajęć na świetlicy.

Katalog filmów

Sprawdź, jakie filmy znajdziesz w naszych zasobach filmowych.

Poznaj inne programy

Szykujemy właśnie ofertę na nowe, wiosenne półrocze. Poczuj znów radość z uczenia. Dołącz bezpłatnie. Damy Ci znać, gdy ruszymy z rekrutacją.

Poznaj inne programy

Masz swoje cele w szkole. Zyskaj wsparcie w ich realizacji. Dołącz bezpłatnie. Damy Ci znać, gdy ruszymy z rekrutacją.