Historia i dziedzictwo

W programach edukacji historycznej Centrum Edukacji Obywatelskiej stawiamy na odkrywanie przez młodzież historii lokalnej. Dla uczniów i uczennic jest ona bardziej namacalna niż wielkie narracje z podręcznika. Pozwala też łatwiej dostrzec wpływ przeszłości na teraźniejszość.

Proponujemy projekty, aktywności, pomysły na lekcje, które pozwalają uchwycić bliskość historii. Korzystamy z różnorodnych metod, aby zaciekawić i zaktywizować uczniów. Pomagają one lepiej poznać miejsca związane z przeszłością oraz dawne zwyczaje, zanalizować materialne obiekty, ożywić historię przez kontakt z jej świadkami.

W naszych działaniach najczęściej zajmujemy się historią najnowszą, gdyż bezpośrednio dotyka współczesnych zjawisk istotnych z punktu widzenia edukacji obywatelskiej. W naszych zasobach znajdują się scenariusze do nauczania historii XX wieku, które spełniają wymogi podstawy programowej.

Szczególnie polecamy

scenariusze
Scenariusz zajęć

Społeczeństwo II RP przez pryzmat reportażu

Analiza najważniejszych zagadnień społecznych czasów II Rzeczpospolitej na podstawie źródeł z epoki.

scenariusze
Scenariusz zajęć ​

Dekada ‘80 - trudna droga do wolności

Charakterystyka dekady lat 80. XX wieku w Polsce z uwzględnieniem wydarzeń, które doprowadziły do zmiany ustroju.

scenariusze
Scenariusz zajęć

Czas przemian. 1918-1939

Wprowadzenie do tematu dwudziestolecia międzywojennego w Polsce przez pryzmat najważniejszych przemian tego okresu.

scenariusze
Scenariusz zajęć ​

Stan wojenny w Polsce

Zajęcia dotyczą przyczyn i konsekwencji wprowadzenia stanu wojennego w Polsce oraz życia codziennego w tamtym czasie.