SpołEd

Projekt „Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece” (SpołEd) jest skierowany do osób pracujących w bibliotekach i zajmujących się edukacją dzieci i dorosłych w całej Polsce. Projekt rozwija kompetencje cyfrowe tych osób, umożliwia im korzystanie z otwartych zasobów edukacyjnych (OZE) i narzędzi online, tworzenie ich i dzielenie się nimi, animując życie kulturalne lokalnej społeczności.

W ramach SpołEd są organizowane trzy edycje mentorskiego kursu internetowego, którego treść po zakończeniu projektu zostanie udostępniona jako otwarty zasób. Najaktywniejsi uczestnicy i uczestniczki kursu biorą udział w szkoleniach trenerskich i pogłębiają wiedzę z zakresu kompetencji cyfrowych, a na koniec sami prowadzą szkolenia lokalne. Są opracowywane i udostępniane materiały szkoleniowe, „Przewodnik po metodzie” i film animowany.

Projekt jest realizowany w latach 2019-2022 ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. CEO jest partnerem projektu, a Centrum Cyfrowe – jego liderem.

Partnerzy