Materiały na start

Jeśli zastanawiasz się, czy i jak włączyć edukację filmową do swojej praktyki pedagogicznej, skorzystaj z naszych materiałów. Eksperci i ekspertki współpracujący z CEO w przejrzysty i oparty na fachowej wiedzy sposób prezentują najciekawsze metody oraz formułują argumenty za włączeniem seansu do lekcji.

Wprowadzenie w edukację filmową

artykuł
Artykuł

Film w szkole. Nie tylko na lekcji wychowawczej

Artykuł opisuje, jak włączyć film do edukacji szkolnej. Wskazuje również metody, które można wykorzystać na lekcjach przedmiotowych wokół dzieł filmowych.

film
Wideo

Shortcut inspiruje. Praktyczne porady filmowe

Profesjonalni filmowcy udzielają prostych wskazówek, jak w domowych warunkach nakręcić film – aktorski , dokumentalny lub animowany.

artykuł
Artykuł

Przechodząc do meritum. Walory filmu krótkometrażowego w edukacji

Przedstawienie atutów pracy z filmem krótkometrażowym w edukacji szkolnej na przykładzie obrazów dostępnych na naszej platformie VOD.

artykuł
Artykuł

W internecie! O edukacji filmowej on-line

Edukacja zdalna lub hybrydowa staje się codziennością. Tekst pokazuje, jak wpleść w nią elementy edukacji filmowej.

Psychoedukacja z filmem

scenariusze
Artykuł

Czy filmy mogą poprawić nasze umiejętności radzenia sobie?

Tekst zawiera przykłady filmów wspierających w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży. Podejmuje tematy samoświadomości, współpracy, wykluczenia i relacji z innymi.

film
Wideo

Czy można zostać optymistą oglądając filmy?

Webinarium prezentuje potencjał pracy z filmem krótkometrażowym przy wspieraniu rozumienia i radzenia sobie z emocjami – d kształtowania samoświadomości uczniów po trening w regulowaniu stanów emocjonalnych.