Dlaczego warto?

Sięgamy po sztukę i twórczość, by lepiej rozumieć świat i móc go zmieniać. 

Co decyduje o naszej codzienności? O tym, jak wygląda nasze otoczenie i jaką rolę w nim pełnimy? Otwieraj z nami na kulturę, by rozwijać świadomość reguł społecznych tak powszechnych i oczywistych, że aż przezroczystych. Przyglądanie się kulturowym normom, wzorom myślenia i zachowania pozwala nam lepiej zrozumieć swoją życiową sytuację i zauważyć, w jakim stopniu one na nas wpływają i nas kształtują. Krytyczny namysł nad rzeczywistością buduje naszą samoświadomość i autonomię. Może przełożyć się na zmianę postaw, wypracowanie nowych rozwiązań do starych problemów i odporność na manipulację.

Otwieranie na kulturę to świetny sposób na poznawanie siebie i innych. Jest też szansą na pracę z wyjątkowymi narzędziami:

Edukacja przez sztukę angażuje intelekt i emocje, oferując bezpieczny punkt odniesienia i przeżycie pozwalające lepiej przyswoić wiedzę. Tworzy przestrzeń do partnerskiej wymiany opinii i interpretacji, przyczyniając się do rozwoju empatii i zrozumienia innych.

 

Jak i gdzie otwierać na kulturę? Nie tylko na dedykowanych kulturze zajęciach, gdzie jest miejsce na oswajanie z językiem sztuki i spotkania z dziedzictwem. Także na innych lekcjach przedmiotowych i w trakcie zajęć wychowawczych, za każdym razem, gdy możemy skorzystać lub zachęcać do twórczej  ekspresji, by zaintrygować i pobudzić klasę do refleksji i działania. 

Specjalną ścieżką są osadzone w lokalności projekty społeczno-artystyczne, w trakcie których uczniowie i uczennice reinterpretują zastaną rzeczywistość i wyrażają się poprzez język sztuki. Twórcze działania pozwalają obudzić  spontaniczną ciekawość, wrażliwość i kreatywność. Angażują młodych ludzi w sprawy najbliższego otoczenia, będąc szansą na zmianę z nim relacji i większą świadomość społeczną.

Otwieraj z nami na kulturę, jeśli: